Vergunningenoverzicht Kerktelefonie

Voor kerktelefonie zijn een aantal frequenties gereserveerd. De verleende vergunningen vindt u in het overzicht.