Agentschap Telecom

WION

Zorgvuldig graven: de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.

Agentschap Telecom houdt toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De wet wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd. Er kunnen sancties (bijvoorbeeld boetes) volgen op overtredingen van de WION. Het doel van de wet is het voorkomen van leveringsonderbrekingen van essentiële diensten in de maatschappij (gas, water, elektriciteit, tele- en datacommunicatie) door minimalisatie van het aantal graafschades.  De WION verplicht om bij mechanisch graafwerk in Nederland tijdig een graafmelding te doen bij het Kadaster. Tijdig betekent: ten hoogste twintig werkdagen voor aanvang van het werk. Het Kadaster verstrekt binnen twee werkdagen na de melding de gegevens over ondergrondse kabels en leidingen. Starten met het werk mag niet voor er een melding gedaan is. Het is verplicht om het kaartmateriaal dat het Kadaster verstrekt, op de graaflocatie aanwezig te hebben. Netbeheerders hebben de plicht van al hun ondergrondse leidingen en kabels gegevens bij te houden. 

Zorgvuldig graven

Voorkom graafschade door grondroeren. Het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) heeft een richtlijn ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’ opgesteld, de zogenoemde richtlijn 500. Hierin staat uitgelegd welke eisen de WION stelt aan het zorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden. Dit is ook de richtlijn die Agentschap Telecom hanteert bij het toezicht.

Dit is de CROW-richtlijn 500 in het kort:  

  • Voorkom graafschade door grondroeren:
  • Breng de risico’s vroeg in kaart
  • Lokaliseer al in de ontwerpfase kabels en leidingen.