Zorgvuldig graven

Graafwerkzaamheden met een machine meldt u bij het Kadaster. U ontvangt dan de gebiedsinformatie. Is deze informatie niet compleet dan mag u niet zonder meer graven. Ontstaat er toch een graafschade, meld deze dan direct bij de netbeheerder.

Graafmelding

Gaat u graven met een machine dan meldt u dit bij het Kadaster. Dit doet u minimaal 3 en uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden.  Zonder graafmelding mag u niet starten met de graafwerkzaamheden.

Van het Kadaster ontvangt u informatie over de kabels en leidingen in de ondergrond. Deze informatie wordt de gebiedsinformatie (KLIC) genoemd. De gebiedsinformatie moet altijd op de graaflocatie aanwezig zijn.

Deellevering

Het komt voor dat u van het Kadaster niet meteen informatie over alle kabels en leidingen op uw graaflocatie krijgt. Er is dan sprake van een deellevering. De informatie over de overige netten ontvangt u dan later van het Kadaster. Als hier sprake van is dan wordt dit aangegeven op de gebiedsinformatie. Met een deellevering mag u niet zonder meer graven. Twee werkdagen na het graafbericht moet u alle informatie hebben ontvangen van het Kadaster. Blijft het na deze 2 werkdagen nog steeds bij een deellevering en bestaat er een dringende noodzaak om de graafwerkzaamheden te verrichten, maak dan een inschatting van wat u nodig heeft om de graafwerkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. U moet aantoonbaar en objectief voldoende moeite hebben gedaan om de ontbrekende gegevens op te vragen bij de netbeheerder die niet geleverd heeft. Van de netbeheerder wordt verwacht dat zij u helpt om de ontbrekende informatie tijdig in beeld te krijgen. Wij adviseren u om contact op te nemen met de netbeheerder en deze contacten vast te leggen, bijvoorbeeld via een bevestiging per mail. Levert het contact met de netbeheerder niets op, maak dan een nieuwe inschatting of u veilig kunt graven. Kijk ook welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zijn. Deel altijd alle informatie met uw graafploeg.

Graafschade melden

Heeft u een graafschade gemaakt of is er graafschade aan uw netwerk ontstaan? Dan bent u verplicht om deze direct te melden bij de netbeheerder die het betreft.

Crow 500

De CROW-publicatie 500  benoemt de taken van de graafketen. Dit moet graafschades voorkomen. In de CROW 500 vindt u informatie over het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Agentschap Telecom neemt de CROW 500 onder andere als uitgangspunt voor het toezichtbeleid.

Help ons de website te verbeteren

Heeft u gevonden wat u zocht? Was deze informatie nuttig voor u? Mist u dingen? We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren.

Feedbackformulier

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.