Agentschap Telecom

Calamiteitenmelding

Calamiteitenmelding: bij acuut gevaar of grote schade

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Of bel 0800 0080. Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. U ontvangt direct informatie over het gebied waar u moet graven. Denk er ook aan om de calamiteit de volgende dag bij Agentschap Telecom met opgaaf van reden af te melden.

Wanneer is een calamiteitenmelding toegestaan?

Soms is het nodig onmiddellijk te graven, bij dreigend persoonlijk letsel of grote schade. Voorbeelden van grote schade zijn een ziekenhuis zonder stroom, een beschadigde gasleiding met ontsnappend gas, een overstroming door een lekkende waterleiding. De opdrachtgever voor een calamiteitenmelding (een netbeheerder, gemeente of wegbeheerder) beoordeelt in eerste instantie zelf of er sprake is van een calamiteit.

Wanneer een calamiteitenmelding niet nodig is

Is de calamiteit veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarvoor al een graafmelding is gedaan, dan mag de gebiedsinformatie hiervan gebruikt worden. Mits de gegevens over ondergrondse netten aanwezig zijn op de graaflocatie. Een calamiteitenmelding is dan niet nodig.

Bij buisleidingen met gevaarlijke inhoud

Is er een calamiteit in de nabijheid van of met een buisleiding gevaarlijke inhoud. Dan bent u wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een beheerder noodzakelijk is.