Melden en afmelden calamiteit graafwerkzaamheden

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Afmelden van de calamiteitenmelding (inclusief de reden) doet u bij Agentschap Telecom.

Melden calamiteit

Soms is het nodig onmiddellijk te graven. Bijvoorbeeld bij een beschadigde gasleiding met ontsnappend gas, een overstroming door een lekkende waterleiding of een ziekenhuis zonder stroom. U doet dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. De opdrachtgever voor een calamiteitenmelding (een netbeheerder, gemeente of wegbeheerder) beoordeelt door middel van het toetsingskader calamiteitenmeldingen van Agentschap Telecom of er sprake is van een calamiteit. Is er een calamiteit in de nabijheid van of met een leiding gevaarlijke inhoud? (Dit leest u in de ontvangstbevestiging van het Kadaster) Dan bent u wettelijk verplicht vóór aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met deze netbeheerder. De beheerder is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar.

Wanneer een calamiteitenmelding niet nodig is

Is de calamiteit veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarvoor al een graafmelding is gedaan, dan mag de gebiedsinformatie hiervan gebruikt worden. Mits de complete gebiedsinformatie aanwezig is op de graaflocatie. Een calamiteitenmelding is dan niet nodig. Neem dan wel nogmaals contact op met de netbeheerder als er een net met gevaarlijke inhoud aanwezig is. Uw werkzaamheden zijn immers gewijzigd waardoor extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Afmelden calamiteit bij Agentschap Telecom

Is de calamiteit opgelost, meld hem dan de eerstvolgende werkdag af bij Agentschap Telecom via het onderstaande formulier. Het afmelden is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de graafwerkzaamheden. Omdat de calamiteitenmelding niet bedoeld is als vervanger voor reguliere graafmeldingen, beoordeelt Agentschap Telecom of de melding terecht was. Gebruikt u de calamiteitenmelding onterecht, dan overtreedt u de WIBON.

Afmelden calamiteit

Voer hier het KLIC nummer in dat door het Kadaster is verstrekt

Wat is het KVK-nummer van de opdrachtgever/netbeheerder?

Dit order-/storingsnummer is bekend bij de opdrachtgever/netbeheerder

Was het doen van een graafmelding ook mogelijk? *

Was de calamiteit dusdanig ernstig dat niet kon worden gewacht op de informatie van een reguliere graafmelding

Mogelijke oorzaak calamiteit *

Niet in alle gevallen is er een kabel of leidingnet bij een calamiteit betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak, een sinkhole in de rijweg en dergelijke. In die gevallen mag de regel “anders” worden aangevinkt door de melder. De melder is dan wel verplicht om een uitgebreide omschrijving van het incident te geven en daarbij de te verwachten impact op de omgeving te vermelden, zodat een snelle beoordeling door Agentschap Telecom kan plaatsvinden.

Hoe ernstig was de calamiteit *
Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld *

Omschrijf in maximaal 30 woorden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *