Melden en afmelden calamiteit graafwerkzaamheden

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Afmelden van de calamiteitmelding (inclusief de reden) doet u bij Agentschap Telecom.

Melden calamiteit

Soms is het nodig onmiddellijk te graven. Bijvoorbeeld bij een beschadigde gasleiding met ontsnappend gas, een overstroming door een lekkende waterleiding of een ziekenhuis zonder stroom. U doet dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. De opdrachtgever voor een calamiteitenmelding (een netbeheerder, gemeente of wegbeheerder) beoordeelt of er sprake is van een calamiteit. Is er een calamiteit in de nabijheid van of met een leiding gevaarlijke inhoud? (Dit leest u in de ontvangstbevestiging van het Kadaster) Dan bent u wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder.

Wanneer een calamiteitenmelding niet nodig is

Is de calamiteit veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarvoor al een graafmelding is gedaan, dan mag de gebiedsinformatie hiervan gebruikt worden. Mits de gegevens over ondergrondse netten aanwezig zijn op de graaflocatie. Een calamiteitenmelding is dan niet nodig. Neem wel contact op met de netbeheerder als er een net met gevaarlijke inhoud aanwezig is. Hiervoor zijn misschien extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Afmelden calamiteit bij Agentschap Telecom

Is de calamiteit opgelost, meld hem dan de eerstvolgende werkdag af bij Agentschap Telecom. Het afmelden is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de graafwerkzaamheden. Omdat de calamiteitenmelding niet bedoeld is als vervanger voor reguliere graafmeldingen, beoordeelt Agentschap Telecom of de melding terecht was. Gebruikt u de calamiteitenmelding onterecht, dan kunt u een boete krijgen.

Afmelden calamiteit

Wij verzenden een kopie van uw melding naar uw e-mailadres.

Wat is het Klic meldnummer waaronder de graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden?

Geef kort en bondig aan waarom u gebruik heeft gemaakt van de calamiteitenprocedure. (Voorbeeld: beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding of een beschadigd wegdek).