Graven van een proefsleuf met Klicmelding

Door het delen van informatie en het maken van afspraken, kunnen graafschades voorkomen worden. Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. Agentschap Telecom houdt toezicht op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).