Agentschap Telecom

Kabels en leidingen

Gaat u graven? Let op kabels en leidingen!

In de Nederlandse bodem ligt 300.000 kilometer aan kabels en leidingen. Ondergrondse netwerken zijn onmisbaar voor onze samenleving en de economie. Voorbeelden zijn kabels en leidingen die zorgen voor water- en elektriciteitsvoorziening, telefonie en internet. Ook zijn er buizen waar gevaarlijke stoffen door stromen, zoals aardgas. Schade door graafwerk betekent vaak, aantasting van de leveringszekerheid van gas, water, data en elektriciteit. Dit levert economische schade op. Herstel kost jaarlijks veel geld.

Wet- en regelgeving

Gaat u mechanisch graven met bijvoorbeeld een graafmachine? Of gaat u heien of boren in de grond? Dan doet u tijdig een graafmelding bij het Kadaster. Een melding doet u niet eerder dan twintig werkdagen voor aanvang van het werk. Het Kadaster verstrekt binnen twee werkdagen na uw melding de gegevens over ondergrondse kabels en leidingen. Starten met het werk mag niet voor er een melding gedaan is. Het is verplicht om het kaartmateriaal dat u van het Kadaster krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben. Netbeheerders hebben de plicht alle informatie over hun netwerk aan het Kadaster door te geven. Deze gegevens leveren ze binnen een werkdag aan. De basis voor deze regels is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Agentschap Telecom houdt toezicht op de WION. De wet wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd. Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.

Keetkaart en app Veilig graven

De Keetkaart laat zien uit welke onderdelen de gebiedsinformatie bestaat die u moet hebben voor u gaat graven. Deze poster is bedoeld om in de bouwkeet op te hangen. De app Veilig Graven bevat onder meer instructiefilmpjes over veilig graven.

Lees meer over de Keetkaart en de app of bestel de keetkaartposter via info@agentschaptelecom.nl

Meer informatie over graafmeldingen

Lees meer over de graafmeldingen die u bij het Kadaster kunt doen. Ook leest u voor welke groepen de regelgeving van de WION vooral bedoeld is:

•    grondroerders
•    opdrachtgevers van graafwerkzaamheden
•    netbeheerders

Gaat u graven in een gebied waar ondergrondse netten liggen met gevaarlijke inhoud of met grote waarde? Dan geeft het Kadaster dit door. Er zijn hierbij speciale bepalingen van kracht.

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten om dat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt aan bijvoorbeeld economie of milieu? Dan doet u een calamiteitenmelding bij het Kadaster.