Internationale afstemming over frequentiegebruik

Frequenties houden niet op bij de grens. Om te zorgen dat apparatuur in zoveel mogelijk landen gebruikt kan worden is internationale afstemming nodig. Hieronder vindt u informatie over Europese en wereldwijde afspraken en overlegvormen.

Wereldwijd overleg over frequentiegebruik

Op wereldwijd niveau worden frequenties aan bepaalde diensten toebedeeld. Dit gebeurt binnen de International Telecommunication Union (ITU). De afspraken worden door de lidstaten vertaald naar nationale frequentiebandplannen.

Europese afspraken en overlegvormen

Op Europees niveau maken de Europese Unie (EU) en de European Conference of Post and Telecommunications Administrations (CEPT) afspraken over de verdeling van frequenties. Onderzoek naar mogelijke onderlinge storing van diensten vindt plaats in de ITU en de CEPT. Agentschap Telecom levert hieraan een bijdrage.

Overleg met marktpartijen over frequentiebeleid

Voor marktpartijen is het belangrijk apparatuur in een groot gebied op de markt te kunnen brengen. Ook moet apparatuur in de juiste frequentiebanden werken. Daarom overlegt de overheid met marktpartijen. Standaarden worden ontwikkeld binnen het European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Agentschap Telecom levert namens het ministerie van Economische Zaken een van de vice-voorzitters van de Board van ETSI. Ook andere organisaties behartigen de belangen van groepen spectrumgebruikers, zoals:

  • scheepvaart (IMO)
  • luchtvaart (ICAO)
  • defensie (NATO)
  • radioastronomie (CRAF).

Europese harmonisatie

Voor afstemming van afspraken rond spectrumgebruik kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Internationale overeenkomsten

Voor specifieke banden zijn bilaterale en multilaterale overeenkomsten gesloten over het gebruik van frequentieruimte in het grensgebied. Bijvoorbeeld voor frequentiebanden voor openbare mobiele communicatie. De HCM-overeenkomst tussen een aantal Europese landen bepaalt de coördinatie van frequenties tussen 29,7 MHz en 43,5 GHz voor vaste en mobiele communicatie. De overeenkomsten van afgelopen jaren vindt u in ons archief, tikt u in de zoekmachine 'internationale overeenkomsten' in. Eind 2017 zijn de overeenkomsten vernieuwd voor de 800, 2100 en 2600 MHz.

Neem voor vragen over de afspraken contact op met het agentschap.

World Radio Conference (WRC)

Elke 3 à 4 jaar komen 200 landen bijeen om afspraken te maken over de bestemming van radiofrequenties. Agentschap Telecom behartigt de Nederlandse belangen. De voorbereiding valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De inhoudelijke, technische voorbereiding gebeurt door de Nationale Voorbereidings Commissie, met vertegenwoordigers van ministeries en het bedrijfsleven.

Nederlandse standpunten over radiofrequenties

De Nederlandse standpunten over de bestemming van radiofrequenties staan in het dynamisch document. De Europese voorbereiding vindt plaats in de Conference Preparatory Group (CPG) van de ECC, waar Agentschap Telecom de vice-voorzitter van levert.

Deelnemen aan de voorbereiding van de World Radio Conference

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding of in contact komen met de nationale coordinator van een WRC-agenda-onderwerpen? Neem contact op met Agentschap Telecom.

Vragen over internationaal frequentiebeleid?

Heeft u vragen of wilt u specifieke informatie over de onderwerpen die besproken worden bij de internationale afstemming? Stel uw vraag aan Agentschap Telecom. We zorgen dan dat de juiste persoon contact met u opneemt.