Productie en import van elektrische, elektronische of radioapparatuur

Als fabrikant of importeur van elektrische, elektronische of radioapparaten moet u ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan de EMC-richtlijn of Radioapparatenrichtlijn. Daarnaast kunnen ook andere Europese richtlijnen van toepassing zijn. Als fabrikant zorgt u ervoor dat uw product voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de eerder genoemde richtlijnen. Daarom moet uw apparatuur getest worden. Dit mag u zelf doen of uitbesteden. Als u apparatuur importeert, controleert u of de fabrikant voldaan heeft aan de eisen.

Ga na of u producent, fabrikant of importeur bent

  • U bent producent of fabrikant als u een product maakt of als u aan een bestaand product uw eigen merk geeft.
  • U bent importeur als u een product koopt van een andere partij afkomstig van buiten de EU, bijvoorbeeld uit China, en u het product binnen de Europese Economische Ruimte verkoopt.
  • U bent distributeur of wederverkoper/retailer als u een product koopt van een andere partij uit de Europese Unie, bijvoorbeeld binnen Nederland, en u dit apparaat doorverkoopt.

Verantwoordelijkheden van de fabrikant

Als fabrikant zorgt u dat uw producten aan de Europese eisen voldoet: de EMC-richtlijn of de  Radioapparaten-richtlijn.  Uw apparatuur mag andere apparatuur bijvoorbeeld niet storen. U zorgt ervoor dat de apparatuur getest is, een CE-markering heeft, een handleiding bij het apparaat is gevoegd. Ook moet u een verklaring van overeenstemming opstellen.

Apparatuur testen of laten testen

U mag uw apparaten zelf testen of u besteedt dit uit. Bij het testen maakt u meestal gebruik van geharmoniseerde normen. Kijk op de EU-website voor de normen. Ga ook na of een apparaat wel in Europa gebruikt mag worden. Als het apparaat niet in Europa gebruikt mag worden, mag het soms wel verhandeld worden. Op het apparaat of de verpakking moet dan vermeld worden dat het apparaat niet binnen de EU gebruikt mag worden.

Verantwoordelijkheden voor importeurs

Als importeur controleert u:

Mag een apparaat niet verhandeld worden, dan moet de importeur maatregelen nemen, zoals het uit de handel nemen of het terugroepen van een product.

Gevolg bij overtredingen

Uitleg over wat er gebeurt als regels worden overtreden vindt u bij Toezicht en sancties.

Meer uitleg van de Europese Commissie: