Wettelijke digitale eisen voor slimme apparaten

Agentschap Telecom vindt dat iedereen slimme apparaten veilig en vertrouwd moet kunnen gebruiken. Door wettelijke digitale veiligheidseisen te stellen kunnen we ervoor zorgen dat onveilige producten niet op de Nederlandse markt komen.

Digitale veiligheidseisen binnen Europa

Nederland maakt zich binnen de EU sterk voor het stellen van deze digitale veiligheidseisen via de Radio Equipment Directive (RED). In deze Europese wetgeving staan diverse eisen aan radioapparatuur, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid. Apparatuur die voldoet aan deze eisen zijn te herkennen aan de CE-markering. Verwacht wordt dat de eisen in 2021 ingaan. Bent u fabrikant of verkoopt u slimme apparaten? Kijk dan of uw producten voldoende beveiligd zijn en ontwikkel zo nodig nu al veilige apparatuur.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Agentschap Telecom beseft dat er een juiste balans moet worden gevonden tussen veiligheid, vrijheid en economische groei. Daarom willen we ook samen met fabrikanten zorgen dat er veilige IoT-apparaten op de markt komen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om digitale veiligheid te verankeren.

Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

In de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.