Digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten

Agentschap Telecom vindt dat iedereen IoT-apparaten veilig en vertrouwd moet kunnen gebruiken. Door wettelijke digitale veiligheidseisen te stellen kunnen we ervoor zorgen dat onveilige producten niet op de Nederlandse markt komen. Nederland maakt zich binnen de EU sterk voor het stellen van deze digitale veiligheidseisen. Verwacht wordt dat de eisen in 2020 ingaan. Bent u fabrikant of verkoopt u IoT-apparatuur? Kijk dan of uw producten voldoende beveiligd zijn en ontwikkel zo nodig nu al veilige apparatuur.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Agentschap Telecom beseft dat er een juiste balans moet worden gevonden tussen veiligheid, vrijheid en economische groei. Daarom willen we ook samen met fabrikanten zorgen dat er veilige IoT-apparaten op de markt komen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om digitale veiligheid te verankeren.


In de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.