CE-markering en andere markeringen voor elektrische of elektronische apparatuur

De CE-markering (het CE-keurmerk) is de verklaring van de fabrikant dat de apparatuur voldoet aan alle Europese eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een CE-markering zegt niets over de kwaliteit van een product. Het is de verantwoordelijkheid van fabrikanten dat ze een CE-markering op apparatuur plaatsen die ze in de handel brengen. Importeurs en distributeurs moeten controleren of de markering aanwezig is.

Als aan alle eisen is voldaan, mag u op uw producten een CE-keurmerk aanbrengen. Daarmee is de apparatuur vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Voor sommige apparatuur kan het gebruik beperkt zijn of niet overal zijn toegestaan.

Logo CE-markering

De importeur en distributeur van het apparaat moeten controleren of het teken aanwezig is.

Gebruiksbeperkingen

De gebruiker van uw product moet zich soms aan bepaalde voorwaarden houden, bijvoorbeeld voorwaarden die nodig zijn om het apparaat veilig te kunnen gebruiken. Voor radioapparaten kunnen bijvoorbeeld voorwaarden gelden die ervoor zorgen dat er geen storing ontstaat. De consument mag het apparaat dan alleen in een bepaalde stand gebruiken (waardoor de frequentie of het vermogen wordt beperkt) of alleen op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld binnenshuis). Ook kan een vergunning nodig zijn voor het gebruik.

Logo gebruikersbeperking CE markering

Als er sprake is van een gebruiksbeperking, dan moet de fabrikant dit aangeven op het apparaat. Dit doet hij door middel van het bijgevoegde teken. 

Wat moet in handleiding staan

De gebruiker moet door de fabrikant of importeur duidelijk op de gebruiksbeperkingen worden gewezen, dat hoort tenminste in de gebruikshandleiding thuis. Daarnaast vertelt u in de gebruikshandleiding meer over het beoogd gebruik van het product en wijst u op accessoires of software die de gebruiker nodig heeft om het product ‘goed’ te gebruiken.

Stappenplan CE-markering

Een stappenplan voor CE-markering vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als consument een apparaat gebruiken

Kijk altijd of een apparaat een CE-markering heeft. Kent u het apparaat niet, lees dan altijd voor gebruik de handleiding. Twijfelt u aan de veiligheid van uw product check dan de Europese lijst met gevaarlijke producten. Staat uw product niet op de lijst, maar veroorzaakt deze wel storing of denkt u dat deze onveilig is dan willen we dat graag weten. Informatie helpt ons om de zaak inzichtelijk te krijgen.