Agentschap Telecom

Handel en apparatuur

Handelaren en fabrikanten van elektronica

Richtlijnen voor apparatuur

U brengt elektrische apparaten op de markt. Hiervoor gelden Europese productrichtlijnen. Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op de naleving van de Radioapparaten richtlijn en de EMC-richtlijn. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat er bij gebruik van elektrische apparaten storingen optreden. Alleen apparatuur die voldoet aan de richtlijnen, mag op de markt worden gebracht of verhandeld. Op deze pagina’s leest u over deze richtlijnen. Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Wet- en regelgeving

Op deze website leest u over het hoe en waarom van deze wet- en regelgeving rondom het op de markt brengen van elektrische apparaten.

Wat leest of regelt u hier?

U vindt hier ook meer informatie over de Radioapparaten richtlijn en de EMC-richtlijn. Apparaten die u in Nederland en andere landen van de EU wilt verkopen, hebben een CE-markering nodig. Maakt u apparatuur en wilt u gaan exporteren? Er is verschil tussen apparaten voor verkoop binnen en buiten de Europese Unie.