Hoofdlijnen toezicht bij grote evenementen

Bij grote evenementen vindt intensief frequentiegebruik plaats voor mobiele verbindingen, videolinks en portofoongebruik. Niet alleen voor het verzorgen van uitzendingen door (media)organisaties, maar ook voor de fysieke veiligheid van bezoekers. Om dat in goede banen te leiden is Agentschap Telecom regelmatig bij grote evenementen aanwezig.

Wij zien erop toe dat het frequentiegebruik ongestoord plaatsvindt. Toezichthouders van het agentschap letten er daarbij op dat frequenties alleen legaal worden gebruikt en dat vergunninghouders zich houden aan de vergunde technische parameters. Als gebruikers afwijken van de afspraken dan kan immers storing ontstaan. Andere frequentiegebruikers kunnen daar nadeel van ondervinden doordat hun frequenties verstoord worden.

Boetes

Als onze toezichthouders constateren dat organisatoren of eindgebruikers de vergunning niet naleven, dan treden zij op. Zij kunnen daarbij bestuurlijke boetes opleggen die oplopen tot € 6.000,- per overtreding van de vergunningsvoorschriften of tot zelfs € 36.000,- bij illegaal frequentiegebruik.

Door vooraf deze boetehoogtes kenbaar te maken willen we enerzijds naleving van de vergunningen stimuleren en anderzijds illegaal frequentiegebruik voorkomen. Het eindresultaat is een veilig verbonden Nederland en goede communicatie via de ether.