Handen schudden voor een scherm met daarop eIDAS

Elektronische vertrouwensdiensten

Elektronische vertrouwensdiensten zijn diensten die het vertrouwen in online transacties bij bedrijven en consumenten vergroten. Hiervoor geldt een Europees overheidsbesluit, de eIDAS verordening. Zo kunt u veilig online diensten afnemen of zaken met de overheid regelen. Binnen Nederland en binnen de Europese Unie (EU). Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de EU. Zo wordt het gemakkelijker om online en over de grens zaken te doen.

Toezicht op vertrouwensdiensten

Toezicht op gekwalificeerde vertrouwensdiensten vindt continu plaats. Vanaf de aanvraag van de registratie voor kwalificatie, gedurende de periode van het aanbieden van de dienst, tot en met de periode na afloop van de dienst. Bij niet-gekwalificeerde aanbieders vindt het toezicht met name plaats naar aanleiding van klachten, incidenten of verstoringen in de markt van de vertrouwensdienstverlening.

Voor het toezicht op verleners van vertrouwensdiensten die zijn toegetreden tot PKIoverheid hebben Agentschap Telecom en Logius een samenwerkingsprotocol gesloten.