Informatieblad over afgekeurde elektriciteitsmeters of gasmeters

Informatie die kunt gebruiken als uw netbeheerder uw elektriciteitsmeter of gasmeter wil vervangen omdat deze is afgekeurd.