Elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters

Als u twijfelt aan de juistheid van uw geregistreerde meterstanden neem dan contact op met uw energieleverancier. Vragen over het vervangen van uw meter kunt u ook aan uw leverancier stellen.

Uw energiemeter laten controleren

Uw energieleverancier kijkt samen met u naar de mogelijke oorzaken van uw hoge of lage energierekening. Wordt er geen administratieve oorzaak gevonden dan kunt u de meter laten onderzoeken. Dit vraagt u bij uw meterbeheerder aan. U kunt uw beheerder vinden op EAN-codeboek door uw adres in te vullen. In bijzondere gevallen besluit Agentschap Telecom zelf een onderzoek aan de elektriciteitsmeter uit te (laten) voeren. U kunt het meldingsformulier invullen om uw probleem onder onze aandacht brengen.

Controle van energiemeters

Energiemeters, zoals elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters moeten voor zowel de energieleverancier als voor u betrouwbaar werken. Zo betaalt u niet te veel of te weinig. De eigenaren van de meters zoals netbeheerders controleren via steekproeven of de meters goed werken. Agentschap Telecom ziet toe op de uitvoering van deze controles. Ook meters die in laadpalen of in een recreatiepark gebruikt worden voor het verrekenen van energie, moeten aan de eisen van de Metrologiewet voldoen.

Afgekeurde energiemeters

Is de meter afgekeurd dan neemt de metereigenaar contact met u op om deze te wisselen. Bekijk een overzicht van de afgekeurde gas- of elektriciteitsmeters. Een overzicht met afgekeurde warmtemeters is niet beschikbaar. Lees ook de informatie over het (af)keuren en vervangen van de oude meter. Afgekeurde meters moeten binnen anderhalf jaar zijn vervangen door goed werkende meters.

Formulier netbeheerders en meetverantwoordelijken

U bent netbeheerder of meetverantwoordelijke en u komt een gas- of elektriciteitsmeter tegen die aan de eisen van de wet voldoet, maar die toch een risico vormt voor bijvoorbeeld de gezondheid of de veiligheid. Of u ziet een meter die niet voldoet aan de Metrologiewet. Dan meldt u dit via het formulier Melden risico gas- of elektriciteitsmeter.

Doet u een melding dan neemt een medewerker van Agentschap Telecom contact met u op. De medewerker spreekt de melding met u door. We gaan na of er een (structureel) probleem is. Dit kan betekenen dat met meerdere toezichthouders overleg wordt gevoerd en dat u door een medewerker van een andere toezichthouder kan worden benaderd.