Reportageverbindingen, retourverbindingen, intercomverbindingen

Aanvragen van vergunningen en een overzicht van frequenties voor reportagezenders en apparatuur om aanwijzingen te geven bij audio- en videoproducties.

Reportageverbindingen

Reportagezenders zijn het best te vergelijken met draadloze microfoons. Ze hebben alleen een groter vermogen (tot 10 dBW). U kunt er gebeurtenissen mee verslaan op plaatsen vanwaar geen draadverbindingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vanuit voer- of vaartuigen, of op plaatsen waar sprake is van grote mobiliteit. Zo kunt u professionele audio- en video(-omroep)producties maken.

Voor reportageverbindingen moet u een vergunning aanvragen.

Frequentiebanden voor reportageverbindingen

Als vergunninghouder mag u een of meer frequenties in onderstaande banden gebruiken. Houd rekening met de toegepaste bandbreedte en overschrijd niet de grenzen van de frequentieband.

Frequenties reportageverbindingen
Frequentieband 174-230 MHz  

174,000-195,000 MHz
202,000-223,000 MHz

Frequentieband 470-790 MHz  556,000-558,000 MHz
564,000-566,000 MHz
572,000-574,000 MHz
580,000-582,000 MHz
588,000-590,000 MHz
596,000-598,000 MHz
604,000-606,000 MHz

Retourverbindingen

Met een retourverbinding kunt u reporters aanwijzingen geven bij audio- en videoproducties. U gebruikt hiervoor frequenties waarvoor u een vergunning moet aanvragen.

Voorgeschreven frequenties retourverbindingen

Frequenties voor retourverbindingen

417,5125 MHz

417,6750 MHz

417,7125 MHz

417,8000 MHz 417,8250 MHz 417,8500 MHz

417,8875 MHz

417,9250 MHz

427,5125 MHz

427,6750 MHz

427,7125 MHz

427,8000 MHz

427,8250 MHz

427,8500 MHz

427,8875 MHz

427,9250 MHz

450,4750 MHz

450,5875 MHz

460,4750 MHz

Intercomverbindingen hoog vermogen

Met een intercomverbinding hoog vermogen kunt u groepen medewerkers aanwijzingen geven bij audio- en videoproducties maken. Denk aan belichters en camerareporters. Voor het frequentiegebruik van een intercomverbinding hoog vermogen is een vergunning vereist.

Frequenties intercomverbindingen hoog vermogen

Als vergunninghouder mag u deze frequenties gebruiken:

Frequenties voor intercomverbindingen hoog vermogen
417,6625 MHz / 427,6625 MHz
417,9500 MHz / 427,9500 MHz
450,4125 MHz / 460,4125 MHz

450,4375 MHz / 460,4375 MHz

450,5625 MHz / 460,5625 MHz

466,1100 MHz

466,4300 MHz

Tijdelijke exclusieve frequenties voor intercomverbindingen en retourverbindingen

Voor evenementen kunt u een vergunning aanvragen voor het exclusieve gebruik van frequenties. Deze frequenties bevinden zich in de mobiele banden 410 – 430 MHz of 450 – 470 MHz.

Vergunning aanvragen exclusief gebruik

Een aanvraag voor exclusief gebruik doet u schriftelijk bij Agentschap Telecom, ten minste vier weken voor het evenement. Zo’n vergunning is altijd tijdelijk en doorgaans maximaal twee weken geldig.

Voor exclusief gebruik  zijn de volgende frequenties beschikbaar: 

Frequenties voor exclusief gebruik
419,8375 MHz

419,8625 MHz

419,9250 MHz

419,9500 MHz

419,9750 MHz

429,8375 MHz

429,8625 MHz

429,9250 MHz

429,9500 MHz
429,9750 MHz

Vergunning in het buurland

Bovenstaande exclusieve frequenties kunnen ook worden ingezet bij grensoverschrijdende evenementen en gebruik in helikopters (0 dBW e.r.p. en maximaal 600 meter hoogte).

Let op: u moet in dat geval ook een vergunning in het buurland aanvragen.