Telecommunicatie tijdens de coronacrisis

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom

Op 6 april liep de aanvraagprocedure voor de Multibandveiling af. De start van de veiling staat in juni gepland. Daarmee lijkt de continuïteit van de telecommunicatie in Nederland ook voor de komende jaren geborgd. En dat dat van niet te overschatten belang is, dat blijkt sinds een aantal weken. Nederland is in de greep van het coronavirus. En telecommunicatie blijkt een belangrijke kurk waar een deel van de samenleving op drijft.

In de periferie van het levensbelangrijke werk dat in ziekenhuizen en andere zorgsectoren verricht wordt, is de constatering dat ons land beschikt over hoogwaardige en betrouwbare telecommunicatie een geruststellende. Want de medische zorg waar we op dit moment zo veel aan te danken hebben, kan niet zonder stabiele en onberispelijk functionerende communicatie- en ICT-netwerken. En dat geldt evenzeer voor ambulancediensten, politie en andere vormen van hulpverlening. Gelukkig kan de telecominfrastructuur in Nederland dat aan. Deze is van hoge kwaliteit en robuust, kan tegen een stootje en is in staat pieken in gebruik en belasting op te vangen. Dat blijkt nu eens te meer.  

Op dit moment is er sprake van een piekbelasting. Die ontstaat onder meer door dat veel mensen noodgedwongen vanuit huis werken. Dat leidt tot een toenemende vraag naar bandbreedte vanuit bedrijven en organisaties. Waar normaliter slechts een deel thuiswerkte, gebeurt dat nu massaal. Overleg vindt plaats via (beeld)telefoon en voor vergaderingen zijn diverse webapplicaties in gebruik. Ook het onderwijs vindt momenteel hoofdzakelijk online plaats, al dan niet met behulp van informatieve filmpjes op internet. En thuiszittende kinderen, scholieren of studenten maken waarschijnlijk net even meer gebruik van radio, televisie en streaming audio- en videodiensten dan voorheen…

Vanuit mijn rol als toezichthouder zie ik op basis van de zorg- en meldplicht toe op de continuïteit van telecomnetwerken. Operators moeten aan duidelijke eisen voldoen om uitval en verstoring zoveel als mogelijk is te voorkomen. Nu blijkt eens te meer dat Nederland beschikt over een uitstekende telecominfrastructuur. En mocht zich onverhoopt toch ergens een storing voordoen, dan treden de storingsdiensten van Agentschap Telecom op. Ook nu, tijdens deze crisis.

De operators in Nederland houden de belasting van hun netwerken nauwkeurig in de gaten en herkennen de toegenomen vraag. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen ze zich betrokken en flexibel en stellen alles in het werk om aan de vraag naar extra capaciteit te voldoen. Hun netwerken blijken tegen een stootje te kunnen. Ook andere partijen in het digitale ecosysteem zetten hun beste beentje voor om ons digitaal samen te laten werken, digitaal te leren en digitaal in contact met elkaar te zijn. In zorgwekkende tijden is dat een geruststellende gedachte. En een groot compliment waard. 


Angeline van Dijk