Agentschap Telecom

Storingen op radio en televisie

Agentschap Telecom is de beheerder van de Nederlandse frequentieruimte. Via frequenties gaan de radio- en tv-signalen van zender naar ontvanger. Heeft u ontvangstproblemen, dan kan Agentschap Telecom u mogelijk helpen. Agentschap Telecom kan echter niet alle gevallen van slechte ontvangst in behandeling nemen.

De radio- en tv-signalen van bijvoorbeeld kabelsystemen gaan niet door de lucht maar via ondergrondse (private) kabelnetten. Hier heeft Agentschap Telecom dan ook geen bevoegdheden. De kwaliteit van de ontvangst via het kabelnetwerk is een zaak van de provider. Agentschap Telecom geeft zendvergunningen uit aan omroepen. De kwaliteit van de dekking is vervolgens een zaak van de omroepen zelf. Voor ontvangstproblemen door een zwak signaal kunt u dan ook terecht bij de betreffende omroep.Het kan heel goed dat u in de buurt van een of meer zendmasten woont en toch geen goede ontvangst heeft. De ontvanger kan dan niet goed overweg met de aanwezigheid van sterke signalen. Dit wordt de ‘selectiviteit van de ontvanger’ genoemd: de mate waarin de ontvanger in staat is om signalen uit elkaar te houden. Helaas zegt de prijs van een ontvanger maar al te vaak niets over de kwaliteit ervan. Vraagt u in deze gevallen bij uw provider of winkel wat de beste oplossing is.

Wanneer contact opnemen met Agentschap Telecom?

Wordt uw ontvangst door andere oorzaken verstoord, dan kan Agentschap Telecom u mogelijk helpen. Het uitgangspunt is dat uw radio- en tv-provider als eerste actie moet ondernemen. Daarover bestaan afspraken met providers. Heeft u ontvangstproblemen door illegale activiteiten, bijvoorbeeld een radiopiraat die het gewenste signaal stoort, dan kunt u altijd contact met Agentschap Telecom opnemen.

Oorzaken

Radiosignalen reizen door de ether, ze maken gebruik van een natuurlijk verschijnsel. Storing kan het gevolg zijn van (tijdelijke) natuurlijke omstandigheden. Hieraan is niets te doen. We spreken van ‘condities’ wanneer atmosferische omstandigheden ervoor zorgen dat omroepsignalen ineens enorme afstanden overbruggen. Zo kunnen zelfs buitenlandse stations, uit bijvoorbeeld Spanje of Denemarken, de ontvangst van een Nederlandse zender verstoren. Andere mogelijke oorzaken zijn, ingedeeld naar het type ontvangst:

Helpt dit allemaal niet? Raadpleeg dan uw leverancier.

Storing melden

Helpen de tips niet en heeft u nog steeds storing, dan kunt u uw storing melden.

Procedure

  • Open de applicatie
  • Vul uw gegevens in
  • Volg de instructies


Om uw melding te kunnen verwerken, hebben wij uw gegevens nodig. U kunt uw storing ook anoniem melden. Wij gebruiken uw melding dan als tip voor verbetering, maar kunnen in dat geval de storing niet in behandeling nemen.