Brexit en producten

Bij een no-deal Brexit gelden de EU-regels op het gebied van producten die zijn bestemd voor gebruik door consumenten of beroepsbeoefenaars niet langer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Deze productwetgeving van de Unie heeft met name gevolgen voor producten die in de EU-27 handel worden gebracht vanaf de no-deal Brexit.

Volgens de productwetgeving van de Unie is de importeur de in de Unie gevestigde marktdeelnemer die een product uit een derde land in de handel brengt in de Unie. Vanaf de terugtrekkingsdatum zal een in het VK gevestigde fabrikant of importeur niet langer worden beschouwd als een in de Unie gevestigde marktdeelnemer. Als gevolg daarvan zal een in de EU-27 gevestigde marktdeelnemer die vóór de terugtrekkingsdatum werd beschouwd als een EU-distributeur, voor de toepassing van de productwetgeving van de Unie vanaf de terugtrekkingsdatum worden beschouwd als een importeur ten aanzien van de producten uit een derde land die deze marktdeelnemer in de EU-27 in de handel brengt. Deze marktdeelnemer zal moeten voldoen aan de specifieke verplichtingen van een importeur, die verschillen van die van een distributeur.  In het VK gevestigde gemachtigden of verantwoordelijke personen zullen vanaf de terugtrekkingsdatum niet meer worden erkend als gemachtigden of verantwoordelijke personen voor de toepassing van de geldende productwetgeving van de Unie. Daarom wordt fabrikanten aangeraden de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat hun aangewezen gemachtigden of verantwoordelijke personen met ingang van de terugtrekkingsdatum in de EU-27 zijn gevestigd.

Verplichte certificering

Op de website van RVO kunt u zien of certificering door een aangemelde keuringsinstantie voor uw product verplicht is als u die producten op de EU markt wilt brengen. Een certificering door een aangemelde instantie kan bijvoorbeeld verplicht zijn voor producten die vallen onder de EU richtlijnen: Niet-automatische weeginstrumenten (NAWI), Meetinstrumenten (MID), Radioapparatuur (RED) en Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC).

Het VK heeft geen door EU  erkende keuringsinstanties (notified bodies) meer. Voor productgroepen waarvoor dit verplicht is, alleen producten te verhandelen die een certificaat hebben van een keuringsinstantie uit één van de 27 lidstaten. Overleg met uw leverancier of de fabrikant van het product dat het certificaat van het product tijdig bij een aangemelde instantie in een Lidstaat wordt ondergebracht. U kunt hiertoe aandringen bij de leverancier en/ of fabrikant van het product.

Overweeg op zoek te gaan naar alternatieve producten die al op de EU markt zijn en al een certificaat van een notified body in een lidstaat hebben als het product essentieel is voor uw eigen bedrijfsvoering. Productgroepen waarvoor dit van toepassing kan zijn, vindt u in het Overzicht CE-richtlijnen. Ook vindt u op het label van producten met certificaat een viercijferig nummer van de aangemelde instantie die het certificaat heeft afgegeven. Als dat cijfer verwijst naar een aangemelde instantie uit het VK, dan kunt u dat product na de terugtrekkingsdatum niet meer op de EU markt brengen.

Overweeg in dat geval om de certificaten van uw producten onder te brengen bij een aangemelde instantie in een EU lidstaat. Een overzicht van alle aangemelde instanties in de EU kunt u vinden in de Europese database voor notified bodies (NANDO).