Brexit en edelmetalen voorwerpen

Een voorwerp van goud, zilver of platina moet boven een bepaald gewicht voorzien zijn van een keurmerk. Het merk geeft aan uit welk edelmetaal het voorwerp bestaat en hoeveel zuiver edelmetaal daarvan in het voorwerp is verwerkt. Het aanbrengen van een keurmerk is verplicht voor:

  • gouden voorwerpen die 1 gram of meer wegen,
  • zilveren voorwerpen die 8 gram of meer wegen,
  • platina voorwerpen die 0,5 gram of meer wegen,
  • en die te koop (gaan) worden aangeboden.

Nationale keurtekens

De erkenning van nationale keurtekens gebeurt binnen de EU op basis van het principe van wederzijdse erkenning. Op het moment dat het VK de EU verlaat, is daaraan een einde gekomen en is het VK een zogenaamd ‘derde land’. Het keurteken van het VK wordt dan niet meer op basis wederzijdse erkenning erkend in Nederland. Andersom geldt hetzelfde voor de erkenning van de Nederlandse keurtekens in het VK. Wanneer geen andere afspraken worden gemaakt, zullen ook de Nederlandse keurtekens niet meer erkend worden op basis van wederzijdse erkenning in het VK. 

Conventiekeur

Voorwerpen voorzien van een conventiekeur kunnen ook na de Brexit in de handel worden gebracht. Het conventiekeur vindt zijn grondslag in de Waarborgconventie van Wenen, waardoor het conventiekeur in een aantal landen over en weer erkend wordt. Het VK heeft, net als Nederland, het verdrag ondertekend. De uittreding van het VK uit de EU heeft hier geen invloed op, zodat edelmetalen voorwerpen uit het VK voorzien van een conventiekeur ook in Nederland in de handel kunnen worden gebracht.