Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland - wil de Europese Unie (EU) verlaten. Hoe deze zogenoemde Brexit precies gaat verlopen, is nog de vraag. De Brexit-datum is in ieder geval uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober 2019.

Wordt er geen terugtrekkingsakkoord gesloten – een no-deal Brexit –, dan verlaat het VK de EU zonder afspraken over de toekomst en zonder overgangsregeling. Alle EU verdragen, verordeningen en richtlijnen zijn dan niet langer van toepassing. Als Agentschap Telecom een overtreding signaleert, zal zij handelen conform huidig toezichtsbeleid. In dit artikel leggen we de gevolgen uit voor producten en edelmetalen voorwerpen bij een no-deal Brexit.

No-deal Brexit

Bij een no-deal Brexit stapt het VK uit de interne markt en douane-unie. Door dit vertrek wordt het VK dan een land buiten de EU (een ‘derde land’) en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen. Door een vertrek uit de EU veranderen voor ondernemers en particulieren de afspraken over het verkeer tussen het VK en de EU. Het gehele primaire en secundaire Unierecht is dan niet langer van toepassing op het VK.

Gevolgen voor producten

Vanaf het moment van uittreden met een no-deal gelden de EU-regels op het gebied van producten die zijn bestemd voor gebruik door consumenten of beroepsbeoefenaars (hierna ‘productwetgeving van de Unie’ genoemd) niet langer voor het VK. Dit heeft met name gevolgen voor producten die in de EU-27 handel worden gebracht vanaf de no-deal Brexit. Wat die gevolgen zijn, leest u hier.

Gevolgen voor edelmetalen voorwerpen

Wanneer een voorwerp van goud, zilver of platina boven een bepaald gewicht is, moet het voorzien zijn van een keurmerk. Wat de gevolgen zijn voor edelmetalen voorwerpen bij een no-deal Brexit, leest u hier.

Wilt u controleren wat u als ondernemer nog moet doen om u voor te bereiden op een Brexit? Doe de Brexit Impact Scan op de website van het RVO!