Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – heeft op 1 januari 2020 de Europese Unie verlaten. De overgangsperiode loopt tot en met 31 december. Tijdens de overgangsperiode maakt het VK nog onderdeel uit van de interne markt van de EU en is er nog geen sprake van een grens. Tot die tijd verandert er dus niets.

In de tussentijd onderhandelen de EU en het VK over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen blijven doen in en met het VK. Deze afspraken moeten daarna nog goedgekeurd worden door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. De uitkomst van deze onderhandelingen is nog altijd onzeker. Mochten onderhandelingen niet lukken, dan vindt een no-deal Brexit plaats.

No-deal Brexit

Wordt er geen terugtrekkingsakkoord gesloten – een no-deal Brexit –, dan verlaat het VK de EU zonder afspraken over de toekomst en zonder overgangsregeling. Door dit vertrek wordt het VK dan een land buiten de EU (een ‘derde land’) en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. De VK stapt dan uit de interne markt en de douane-unie. Alle EU verdragen, verordeningen en richtlijnen zijn dan niet langer van toepassing. Als Agentschap Telecom een overtreding signaleert, handelen we volgens het huidige toezichtsbeleid. Hieronder leggen we de gevolgen uit voor producten en edelmetalen voorwerpen bij een no-deal Brexit.

Gevolgen voor producten

Vanaf het moment van uittreden met een no-deal gelden de EU-regels op het gebied van producten die zijn bestemd voor gebruik door consumenten of beroepsbeoefenaars (hierna ‘productwetgeving van de Unie’ genoemd) niet langer voor het VK. Dit heeft met name gevolgen voor producten die in de EU-27 handel worden gebracht vanaf de no-deal Brexit. Wat die gevolgen zijn, leest u hier.

Gevolgen voor edelmetalen voorwerpen

Wanneer een voorwerp van goud, zilver of platina boven een bepaald gewicht is, moet het voorzien zijn van een keurmerk. Wat de gevolgen zijn voor edelmetalen voorwerpen bij een no-deal Brexit, leest u hier.

Wilt u controleren wat u als ondernemer nog moet doen om u voor te bereiden op een Brexit? Doe de Brexit Impact Scan op de website van het RVO!