Antennes en Antenneregister

Voor informatie over antennetechniek en de wet- en regelgeving over plaatsing van antennes kunt u terecht bij het Antennebureau. U vindt daar ook informatie over de Nederlandse regelgeving voor elektromagnetische straling (elektromagnetische velden) van zendmasten.

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

Informatie voor inwoners

U kunt het Antennebureau telefonisch, per post en via de mail benaderen met vragen over antennes. Daarnaast biedt het bureau voorlichting over antennes, bijvoorbeeld wanneer in de gemeente een zendmast wordt geplaatst.

Ondersteuning voor gemeenten

Het Antennebureau ondersteunt gemeenten in hun antennevraagstukken. Zo biedt het bureau een voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid en kan het bureau gemeenteambtenaren adviseren in hun antennebeleid. Daarnaast levert het Antennebureau een bijdrage aan informatiebijeenkomsten over antennes voor inwoners en de gemeenteraad.

Antenneregister en veldsterktemetingen

In het Antenneregister ziet u waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Daarnaast worden in het Antenneregister alle veldsterktemetingen die Agentschap Telecom uitvoert, gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij het Antennebureau? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief van het Antennebureau