Melden incident Wbni

Als u onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt dan bent u verplicht incidenten onverwijld te melden. Onder een incident verstaan we een gebeurtenis met schadelijke effecten op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Melden kan op de volgende manieren:

  • E-mail: Vul het daarvoor bestemde meldformulier in en stuur het retour via wbni@agentschaptelecom.nl. U mag uw e-mail aan ons versleutelen met PGP (GPG).
  • Telefoon: 0900 – 7700027, 24 uur per dag bereikbaar, 5 cent per minuut + uw gebruikelijke belkosten.

Instanties die u ook moet inlichten bij een incident
Bent u aanbieder van een essentiële dienst? Meld dan ook bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Bent u digitaledienstverlener? Meld dan ook bij het CSIRT-DSP  van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze website biedt u de mogelijkheid om een incidentmelding bij zowel CSIRT-DSP als bij Agentschap Telecom in te dienen.

Mogelijk moet u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.