Nieuwe laagvermogen middengolffrequenties komen beschikbaar

Agentschap Telecom heeft een onderzoek ingesteld naar het beschikbaar stellen van extra middengolffrequenties voor laagvermogen middengolf. Dit vanwege de interesse in laagvermogen middengolfvergunningen en de wensen vanuit de markt. We hebben daarom onder andere contact opgenomen met de ons omringende buitenlandse overheden. Het onderzoek heeft geleid tot 10 extra middengolffrequenties die inzetbaar zijn in heel Nederland.

Op basis van de toegewezen technische parameters verwacht het agentschap, bij de inzet van deze frequenties, geen storing op buitenlandse stations. Andersom verwacht het agentschap geen storing van buitenlands stations op het toekomstige Nederlandse gebruik. Dit omdat op de geselecteerde frequenties geen stations in de nabijheid van Nederland actief zijn. De formele aanpassing van Nederlandse rechten is een langdurig proces en kan pas gestart worden nadat het gebruik van deze frequenties daadwerkelijk vergund is. Daarom is besloten het Nederlandse gebruik op deze nieuwe frequenties ook op basis van 'non interference' (NIB) te laten plaatsvinden. Het voorgaande houdt daarnaast in dat, in tegenstelling tot de huidige beschikbare frequenties, Nederland voor de nieuwe frequenties geen officiƫle rechten heeft of zal gaan verwerven. Meldingen van ontvangststoringen veroorzaakt door zenders vanuit het buitenland, zullen als niet-ontvankelijk worden beschouwd. In het geval van storingsmeldingen vanuit het buitenland dienen de uitzendingen onmiddellijk gestaakt te worden.

Er zal in geen enkel geval door Nederland rechten worden geclaimd bij onze buurlanden met betrekking tot de inzet van deze frequenties.

Aanvragen nieuwe frequenties laagvermogen middengolf

Aanvragen voor de nieuwe frequenties kunnen vanaf woensdag 4 september 2019 om 10.00 uur ingediend worden via het dan beschikbare aangepaste aanvraagformulier. Op dat moment zullen de nieuwe frequenties door middel van het formulier bekend gemaakt worden.

De aanvragen voor een vergunning worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u vanaf 4 september een volledige aanvraag in of, in het geval dat u reeds een vergunning heeft, een verzoek tot wijziging van uw vergunning. Ook kunt u extra vergunningen aanvragen. U kunt per genoemde datum hiervoor het elektronische aanvraag- of wijzigingsformulier invullen en ondertekenen. Na ondertekening kunt u de aanvraag per e-mail versturen naar info@agentschaptelecom.nl.

Mocht u belangstelling hebben en nog niet beschikken over een zendtijdtoewijzing van het Commissariaat voor de Media, dan adviseren wij u deze toewijzing zo spoedig mogelijk aan te vragen. De behandeling van uw aanvraag neemt namelijk enkele weken in beslag. Uitsluitend volledige aanvragen met een toestemming van het Commissariaat voor de Media worden in behandeling genomen.

Op het gebruik van deze frequentieruimte is het Uitvoeringskader laagvermogen middengolf van toepassing. Dit beleid kunt u vinden op de website van Agentschap Telecom.