Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik

Voorschriften die aan het gebruik van de frequentieruimte door radiozendamateurs zijn verbonden.