Toetsingscriterium straalverbinding en windturbines

Agentschap Telecom heeft afspraken gemaakt met mobiele operators en andere vergunninghouders over de samenleving tussen straalverbindingen en windturbines (windmolens). Aanleiding hiervan was de bouw van windpark Wieringermeer. Dit toetsingscriterium is bedoeld om te bepalen of een toekomstige windturbine het straalpad van een zender (deels) zal afdekken. Valt een windturbine binnen dit criterium dan hoeft dit niet tot een volledige afdekking te leiden, maar is er wel overleg nodig.