Evaluatie van het frequentiegebruik in de 3,5 GHz band en mogelijke migratie van bestaand gebruik

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Agentschap Telecom gevraagd om het huidige frequentiegebruik van de 3,5 GHz band in kaart te brengen. En (mede) op basis daarvan de mogelijkheden in kaart te brengen. 

'Evaluatie van het frequentiegebruik in de 3,5 GHz band en mogelijke migratie van bestaand gebruik' is het eerste rapport. Het vervolgonderzoek is het rapport 'Alternatieve banden voor huidig gebruik 3,5 GHz'.