Rapport Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021

Bij een groot deel van de onderzochte vitale organisaties in Nederland is er het besef hoe belangrijk zijn digitale weerbaarheid is. Zij verbeteren die telkens. De kritische blik van toezichthouders is nodig om alert te blijven op die verbeteringen van de cybersecurity, ofwel de digitale veiligheid.