Rapport frequentie-technisch onderzoek PAMR-band 450-470 MHz

De PAMR-band 450-470 MHz wordt tot 2024 gebruikt om slimme energiemeters van een draadloze verbinding te voorzien. Voor dit adviesrapport heeft Agentschap Telecom onderzocht welke frequentieruimte er na afloop van de huidige vergunningstermijn beschikbaar kan worden gesteld en hoe de gebruiksmogelijkheden van de PAMR-band verbeterd kunnen worden. Het adviesrapport is mede gebruikt als basis voor het concept 'Beleidsvoornemen toekomstig gebruik PAMR 450-470 MHz'. Dit concept Beleidsvoornemen wordt tot 25 april 2021 geconsulteerd.

Bekijk het 'Rapport frequentie-technisch onderzoek PAMR-band 450-470 MHz' op internetconsultatie.nl onder 'Overige documenten'.