Rapport metingen mobiele bereikbaarheid in de gemeente Weststellingwerf

In juli 2017 heeft Agentschap Telecom metingen verricht om de mobiele bereikbaarheid in de gemeente Weststellingwerf in kaart te brengen. In dit rapport staat informatie over meetmethode, meetapparatuur en resultaten van de metingen. Bredere context van het onderzoek en aanbevelingen voor inwoners, gemeente en operators staan in het rapport Mobiele bereikbaarheid Weststellingwerf.