Storing op kabeltelevisie

Agentschap Telecom heeft in 2010 en 2017 onderzoek gedaan naar het effect van mobiele communicatie op (digitale) kabeltelevisie. De rapporten zijn onderstaand te downloaden.

Kabelstooronderzoek 2010

In 2010 heeft Agentschap Telecom uitgebreid onderzoek gedaan naar de het effect van mobiele communicatie op (digitale) kabeltelevisie in de 800 MHz-band. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kans op storing van kabeltelevisie erg klein is (0,17 %, of 0,017 % afhankelijk van het gekozen scenario). In de meeste gevallen van co-channeling vindt er dus geen verstoring van het op dat moment bekeken tv-signaal plaats.

Update Kabelstooronderzoek 2017

In 2017 vond een update van dit onderzoek plaats. Aanleiding was de introductie van 700 MHz LTE mobiele communicatie (introductie voorzien in 2021). Deze frequenties kunnen in potentie ook tv programma’s verstoren in het zogenaamde ‘700 MHz frequentiebereik’ van de kabel. Het onderzoek bevat ook de effecten van de down-link storing (storing vanuit basisstations) en besteedt aandacht aan de uitstraling van slechte kabel-huisinstallaties op LTE ontvangst (‘andersom storing’).