Onderzoek gebruik vergunningvrije apparatuur Nederland

Agentschap Telecom heeft onderzoek laten doen naar het huidige en toekomstige gebruik van vergunningvrije frequenties.