Online bijeenkomst inzake WRC-23 UHF band op 20 april 2022

In november 2023 vindt de volgende ITU Wereld Radiocommunicatie Conferentie (WRC-23) plaats. De afstemming voor het bepalen van de definitieve Nederlandse positie voor een WRC vindt plaats in de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC WRC-23) aan de hand van agenda voor de WRC. De agenda voor de WRC-23 treft u voor de volledigheid bijgaand aan.

In verband met het bepalen van de Nederlandse positie voor agendapunt 1.5 - dat betrekking heeft op de UHF band (zie bijlage) - heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de afgelopen maanden daarnaast ook met diverse belanghebbenden individueel gesproken om input te verzamelen om mede op basis hiervan de voorlopige positie van Nederland voor dit agenda item te bepalen. Dit proces is inmiddels afgerond en graag willen we het resultaat met belanghebbenden delen.

Om hier uitgebreider bij stil te kunnen staan, is besloten hiervoor een extra overleg van de Nationale Voorbereidings Commissie voor de WRC-23 (NVC WRC-23) in te lassen op woensdag 20 april a.s. van 10:00 – 11:00 uur door het houden van een online bijeenkomst. Dit overleg wordt uitsluitend gewijd aan de Nederlandse voorlopige positie voor agendapunt 1.5 voor de WRC-23.

Het eerstvolgende reguliere overleg van de NVC WRC-23 vindt plaats op donderdag 21 april van 10.30-15.30 uur waar, zoals gebruikelijk, de voorbereiding van de standpunten voor alle agendapunten voor de WRC-23 aan bod komt.

Wilt u deelnemen aan het overleg op 20 april van 10-11 uur en/of wilt u opgenomen worden op de verzendlijst van de NVC WRC-23? Neemt u dan contact op met de heer Jaap Steenge, secretaris van de NVC WRC-23 (e-mail: jaap.steenge@agentschaptelecom.nl ) om u op te geven en de link voor de online-meeting te ontvangen.