Aanvraag verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep

Houders van vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band (FM-vergunningen), kunnen verlenging van hun vergunning(en) aanvragen. De duur van deze verlenging is drie jaar. Dit betekent dat na verlenging de vergunningen lopen tot en met 31 augustus 2025.

Aan elke FM-vergunning is een vergunning voor digitale radio-omroep gekoppeld. Wanneer een aanvraag tot verlenging van de FM-vergunning wordt ingediend, vraagt u gelijktijdig (via het aanvraagformulier) een nieuwe gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aan. Wanneer de FM-vergunning wordt verlengd, wordt tegelijkertijd een nieuwe gekoppelde digitale radio-omroepvergunning verleend. Ook deze gekoppelde vergunning loopt tot en met 31 augustus 2025.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 18 januari 2022 tot en met uiterlijk 14 februari 2022 uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen van de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021. Alleen huidige vergunninghouders kunnen een aanvraag indienen.

Agentschap Telecom heeft een aanvraaghulp verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep opgesteld om aanvragers te ondersteunen.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de verlenging van deze landelijke FM-vergunningen? Stel ze via verlengingen@agentschaptelecom.nl.