Schriftelijke inbreng rondetafelgesprek Tweede Kamer Digitale Zaken

Agentschap Telecom ontwikkelt zich tot autoriteit voor de generieke digitale infrastructuur. Het toezicht is erop gericht dat Nederland kan vertrouwen op de beschikbaarheid van deze digitale infrastructuur, die continu en veilig te gebruiken is. Het werkveld kenmerkt zich door een beleidsdomeinen-overstijgend karakter. Een voorbeeld hiervan is het energietransitie-vraagstuk in samenhang met de digitale transitie, maar ook de toenemende cyberdreiging.

De volledige schriftelijke inbreng Agentschap Telecom kunt u hieronder lezen.