Aanvraag verlenging en digitalisering niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021

Houders van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band (FM-vergunningen), de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 en de vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band (middengolfvergunning) kunnen verlenging van hun vergunning(en) aanvragen. De duur van deze verlenging is drie jaar. Dit betekent dat na verlenging de vergunningen lopen tot en met 31 augustus 2025.

Aan de FM-vergunningen en de middengolfvergunning is een vergunning voor digitale radio-omroep gekoppeld. Wanneer er een aanvraag tot verlenging van de FM- of AM vergunning wordt ingediend, vraagt u gelijktijdig (via het aanvraagformulier) een nieuwe gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aan.  Wanneer de vergunning voor analoge FM- of middengolfradio wordt verlengd, wordt tegelijkertijd een nieuwe gekoppelde digitale radio-omroepvergunning verleend. Ook deze gekoppelde vergunning loopt tot en met 31 augustus 2025.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 14 september 2021 tot en met uiterlijk 12 oktober 2021 voor 17:00 uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen in de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021. Alleen houders van de genoemde vergunningen kunnen een aanvraag indienen.
Agentschap Telecom heeft een aanvraaghulp opgesteld om aanvragers te ondersteunen.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de verlenging van niet-landelijke commerciële FM-radiovergunningen, niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4, of hoogvermogen middengolfvergunning? Stel ze via verlengingen@agentschaptelecom.nl.