Onderzoek migratiekosten huidige gebruikers 3,5 GHz-band door Dialogic

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens om per 1 september 2022, 300 MHz spectrum beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie (3.450 – 3.750 MHz). Op dit moment wordt de frequentieruimte tussen 3.410 – 3.800 MHz gebruikt door vergunninghouders van lokale netwerken. De einddatum van de looptijd van een aantal van deze vergunningen (uiterlijk september 2026) ligt voorbij de veiling in 2022. Het is daarom nodig dat deze gebruikers migreren naar een andere frequentie of communicatieoplossing. Dialogic heeft op verzoek van het ministerie onderzocht wat de (directe) kosten hiervan zijn. De bevindingen, oplossingsrichtingen en conclusie vindt u in dit onderzoeksrapport.