Vraag en antwoord: Laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Wie kan er een vergunning aanvragen?
Alleen rechtspersonen (die in het bezit zijn van een geldige aanwijzing of toewijzing van het Commissariaat voor de Media) kunnen een vergunning aanvragen. Let op dat u uw statutaire naam juist invult.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Gebruik het aanvraagformulier en vul deze volledig en juist in. Ook moet u een aantal documenten bij voegen. Stuur de aanvraag naar info@agentschaptelecom.nl of overhandig deze persoonlijk bij de vestiging in Groningen.

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken?
Er zijn twee formulieren beschikbaar voor de aanvragen van vergunningen. Formulier I heeft een looptijd van 10 maart tot en met 6 april 2020. Commerciële omroepen mogen in deze periode van vier weken per allotment één capaciteitseenheid aanvragen.

Formulier II gaat in vanaf 7 april 2020 en kunt u vanaf deze datum indienen. Commerciële omroepen kunnen vanaf 7 april 2020 meerdere capaciteitseenheden aanvragen.

Voor lokale publieke omroepen geldt in beide periodes dat ze enkel een aanvraag kunnen doen voor allotments waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media heeft.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraagformulier indienen?
U kunt vanaf 10 maart 2020 om 9:00 uur elektronisch een aanvraag insturen naar info@agentschaptelecom.nl. Vanaf 10:00 uur kunt u het formulier persoonlijk overhandigen bij de vestiging in Groningen.

Gebruik vanaf 7 april 2020 om 9:00 uur formulier II.

Welke documenten van het CvdM moet ik meesturen?
Voor lokale publieke omroepen gaat het om een kopie van een geldige aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Voor commerciële omroepen gaat het om een kopie van een geldige toestemming.

De aanwijzing of toestemming moet op statutaire naam van de aanvrager staan.

Tot slot moet de aanwijzing of toestemming zijn ondertekend door het Commissariaat voor de Media.

Let op dat u niet de begeleidende brief, maar het daadwerkelijke besluit meestuurt.

Voorbeeld aanwijzing van het Commissariaat voor de Media

Voorbeeld toestemming van het Commissariaat voor de Media

Wie mag de aanvraag ondertekenen?
Het formulier moet worden ondertekend door iemand die bevoegd is. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u raadplegen wie bevoegd is of zijn.

Bent u niet bevoegd en wilt u wel de aanvraag indienen namens de omroep, dan kunt u een machtiging meesturen. De machtiging moet zijn ondertekend door de bevoegde persoon of personen.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag onvolledig, dan krijgt u de kans om deze aan te vullen. Volledige aanvragen gaan voor op onvolledige aanvragen. Zorg er daarom voor dat u het formulier volledig heeft ingevuld, correct heeft ondertekend en de verplichte bijlagen heeft bijgevoegd.