Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en meetprotocollen Multiband-vergunningen

Agentschap Telecom heeft in maart 2020 de definitieve versies vastgesteld van het Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en van de meetprotocollen voor de zogenaamde Multiband-vergunningen. Het Toezichtarrangement beschrijft – op hoofdlijnen – hoe Agentschap Telecom het toezicht op de vergunningen voor mobiele communicatie uitvoert en welke interventies daarbij gehanteerd kunnen worden. De meetprotocollen beschrijven de manier waarop het agentschap controleert of vergunninghouders de belangrijkste vergunningsvoorwaarden naleven uit de te veilen 700 en 2100 MHz-vergunningen.

De conceptversies van het Toezichtarrangement en van de meetprotocollen werden in december 2019 bekendgemaakt, gelijktijdig met de start van de consultatie van de conceptregelgeving voor de Multibandveiling. Hoewel het agentschap de documenten formeel niet heeft geconsulteerd, heeft het belanghebbenden wel in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Er zijn meerdere reacties op de documenten ingediend. Deze reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van de documenten.