Schematische weergave storing 112 op 24 juni 2019

Hier vindt u een schematische weergave van de oorzaken van de 112 storing op 24 juni 2019 en een weergave van de aanbevelingen.

Meer weten over de 112 storing op 24 juni 2019? Lees het nieuwsbericht 'Overheden en organisaties niet voldoende voorbereid op landelijke uitval 112' of bekijk het 'Rapport onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019'.

Schematische weergave van de oorzaak van de 112 storing op 24 juni 2019
Oorzaken van de 112 storing
Schematische weergave van genomen maatregelen om een storing bij 112 te voorkomen
Aanbevelingen naar aanleiding van de 112 storing