Handleiding registratie radiozendamateur

Uitleg over aanvragen, wijzigen of intrekken van een registratie in het frequentiegebruikersregister.

Zie ook