Uitkomsten enquête laagvermogen middengolf 9 mei 2018

Uitkomsten van een enquête onder vergunninghouders en andere geïnteresseerden voor een laagvermogen middengolfvergunning.