Vragen en antwoorden over administratieplicht regiogerichtheid (2018)

Door een vergunninghouder van een FM-vergunning voor niet-landelijke commerciële omroep zijn in september 2018 aanvullende vragen over de administratieplicht gesteld. In dit document vindt u een geanonimiseerde weergave van de vragen en de beantwoording daarvan.