Buitenlandse keurtekens

Naast de merktekens op de keurtekenplaat zijn er ook buitenlandse keurtekens die in Nederland erkend worden.