Overzicht vergunninghouders niet-landelijke commerciële omroep (NLCO)

Vergunninghouders moeten met elkaar een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om uitzendingen op DAB+ mogelijk te maken. In dit overzicht staan de vergunninghouders (niet-landelijke, regionale en middengolfomroepen) per multiplex.