Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op overheidsinformatie. Met dit formulier dient u een Woo-verzoek in bij Agentschap Telecom. Doet u dit liever schriftelijk? U vindt ons postadres onderaan deze pagina. 

Aanvraagformulier Woo-verzoek

Uw gegevens

*Verplichte velden

Mogelijk nemen we telefonisch contact met u op voor meer informatie.

Wanneer kunnen we u doordeweeks het beste bellen? *

Omschrijf zo precies mogelijk welke informatie u van ons wilt ontvangen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw Woo-verzoek te kunnen behandelen. Na afhandeling bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar lang. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Na 11 jaar vernietigen we uw persoonsgegevens. We delen uw informatie niet met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

We vragen uw persoonsgegevens om, als dat nodig is, contact met u op te nemen voor meer informatie. Na afhandeling van uw Woo-verzoek gebruiken we de gegevens om u terugkoppeling te geven over de uitkomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw Woo-verzoek te kunnen behandelen. Onze eigen medewerkers behandelen uw Woo-verzoek. We delen uw gegevens niet met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afhandeling bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar lang. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Na 11 jaar vernietigen we uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Postadres Agentschap Telecom

Liever een Woo-verzoek sturen per brief? Ons postadres is:

Agentschap Telecom
Postbus 450
9700 AL  Groningen