Consultatie: concept afwegingskader tijdelijke wijziging vergunning(en) 700 MHz door overmacht

Het kan voorkomen dat een vergunninghouder door overmacht niet in staat is aan de dekkings- en snelheidsverplichting in de 700 MHz band te voldoen. In bepaalde situaties kan de vergunninghouder dan een tijdelijke, beperkte wijziging van zijn vergunning aanvragen. Op deze pagina vindt u het concept afwegingskader daarvoor. Geïnteresseerden kunnen hier via deze consultatie een reactie op geven.

Agentschap Telecom heeft via de multibandveiling onder andere de 700 MHz-vergunningen uitgegeven aan KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. In deze vergunningen is een dekkings- en snelheidsverplichting opgenomen. Dit betekent dat vergunninghouders de verplichting hebben om vanaf 28 juli 2022 en 28 juli 2026 op 98% van de oppervlakte van elke gemeente een datasnelheid van minimaal 8 respectievelijk 10 Mbps aan te bieden.

De vergunninghouders hebben aangegeven dat naleving van de dekkings- en snelheidseis in sommige gevallen ook medewerking van andere partijen vraagt dan alleen de vergunninghouder. Het kan daarom voorkomen dat een vergunninghouder, buiten zijn macht, niet in staat is aan deze dekkings- en snelheidsverplichting te voldoen. Indien er volgens de vergunninghouder sprake is van een overmachtssituatie, dan kan deze een tijdelijke, beperkte wijziging van zijn vergunning aanvragen om zo een tijdelijk gerechtvaardigde afwijking van de initiële dekkings- en snelheidsverplichting te krijgen. Voorop blijft staan de verplichting tot naleving van de dekkings- en snelheidsverplichting, zodat het beleidsdoel van kwalitatief goede dekking altijd en overal, wordt behaald. Dit betekent dat alleen in geval van overmacht de verplichting tijdelijk opgeschort kan worden.

In dit concept afwegingskader beschrijft Agentschap Telecom welke informatie de vergunninghouder hiervoor minimaal moet aanleveren en in welke situatie er naar het oordeel van het agentschap wel of geen sprake is van overmacht. Daarnaast wordt aangegeven hoe de procedure voor het indienen van een aanvraag tot tijdelijke wijziging van de vergunningen in zijn werk gaat en de publicatie van een aanvraag hiertoe.

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op dit concept afwegingskader. Agentschap Telecom vraagt u daarbij om enkel een reactie te geven die concreet ziet op dit afwegingskader en de toepassing ervan bij de beoordeling en besluitvorming op wijzigingsverzoeken. De ontvangen reacties zullen bij de vaststelling van het definitieve kader worden betrokken.

U kunt gedurende vier weken, uiterlijk tot en met donderdag 22 april 2021, uw reactie geven op dit concept afwegingskader door een email te sturen aan info@agentschaptelecom.nl. Agentschap Telecom zal het definitieve afwegingskader na vaststelling op de website plaatsen.