Melden risico gas- of elektriciteitsmeter

U bent netbeheerder of meetverantwoordelijke. Met dit formulier kunt u een gas- of elektriciteitsmeter melden die aan de eisen van de wet voldoet, maar die toch een risico vormt voor bijvoorbeeld de gezondheid of de veiligheid. Ook kunt u met dit formulier een meter melden die niet voldoet aan de metrologiewet.

Melden risico gas- of elektriciteitsmeter

Melding over *

Type zoals op typeplaat vermeld

Omschrijving van het probleem met betrekking tot de gas- of elektriciteitsmeter.

U kunt foto’s meestu-ren of andere relevante bijlagen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen voor meer informatie en om u te informeren over de status van uw melding. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Deze gegevens gebruiken wij, met uw toestemming, omdat wij u anders niet om meer informatie kunnen vragen en u geen terugkoppeling kunnen geven over uw melding.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw melding te behandelen. Uw melding wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We mogen uw gegevens niet langer dan vijf jaar bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *