Webformulier schademelding door illegale omroep

Dit formulier is bedoeld voor het registreren van schade aan eigendommen van perceeleigenaren, eigenaren van infrastructuur voor telecommunicatie, openbare nutsvoorzieningen etc., zoals vernieling, versperring, opengebroken hekwerken, sloten, het plaatsen van antennes, kabels, diefstal van elektriciteit etc., veroorzaakt door illegale omroepactiviteiten.

Door deze registratie ontstaat er voor zowel de gedupeerde partijen als voor Agentschap Telecom een overzicht van dergelijke schades, en kan deze informatie bijdragen aan de gezamenlijke aanpak van deze problematiek.

Schademelding illegale omroep

3. Locatie *

Postcode en huisnummer

X en Y

Latitude en Longitude

6. Betrokkene locatie – Rol

Als betrokkene dezelfde is als de aanmelder dan kunt u deze vraag overslaan en verder gaan met vraag 8.

8. Gedupeerden - Rol *
10. Aangetroffen apparatuur *
11. Aangetroffen toebehoren *
12. Aangetroffen Schade *
14. Aangifte bij politie gedaan? *
15. Schade gemeld bij eigen directie *
16. Overige betrokkene *