Formulieren meldplicht continuïteit

Heeft u als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en/of -netwerken verstoringen in de continuïteit van uw netwerk? Dan geldt de meldplicht continuïteit en maakt u een melding bij Agentschap Telecom. Dat doet u met het formulier ten behoeve van het direct melden en/of het formulier ter afronding van een melding van continuïteitsonderbrekingen door aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten.